Podchod na hodzovom namesti

2020-02-24 18:06

Podchod na Hodovom nmest m op v sprve mesto Hlavn mesto m podchod na Hodovom nmest v Starom Meste po desiatich rokoch op vo svojej sprve. Njomn zmluvu spolonosti Astoria Passage nepredili bratislavsk mestsk poslanci, ktor schvlili ukonenie njmu podchodu po uplynut doby njmu v decembri tohto roka.Podchod na Hodovom nmest m op v sprve mesto Bratislava SITA 15: 22 Hlavn mesto SR Bratislava m podchod na Hodovom nmest v bratislavskom Starom Meste po desiatich rokoch op vo svojej sprve. podchod na hodzovom namesti

Podchod na Hodovom je dnes a na zopr detailov v podobe mranc, dier v strope i aktulne nefunknho eskaltora z Potovej vo vbornom stave, tamojie prevdzky si miesto pochvauj, udia ceze neprechdzaj s hnusom.

Ale dovolme si tvrdi, e podchod na Hodovom nmest vyzer naozaj isto a prjemne. Takto by mal rozhodne psobi verejn priestor v hlavnom meste Slovenska. Na rozdiel od Trnavskho mta, ak vchdzate do podchodu na Hodovom nmest nevtaj vs iadne mranice na stench, ani nechutn zpach, i dokonca odpadky po zemi. Hlavn mesto SR Bratislava m sce podchod na Hodovom nmest v bratislavskom Starom Meste po desiatich rokoch op vo svojej sprve, a do vyrieenia majetkovoprvnych vzahov vak zabezpeuje sluby ako prevdzku vzduchotechniky i kamerov dohad v podchode bval njomca.podchod na hodzovom namesti podchod na Hodovom nmest. tt Slovensko: Mesto Bratislava: Mestsk as Star Mesto: Pod Hodovm nmestm sa nachdza zrekontruovan podchod, pvodn bol z roku 1978. V podchode sa nachdzaj rzne prevdzky. Galria. Prezidentsk palc. Hotel Crowne Plaza

BRATISLAVA. Podchod na Hodovom nmest v Bratislave je op v sprve hlavnho mesta. Vo tvrtok 22. decembra ho mesto prevzalo od dovtedajieho njomcu, spolonosti Astoria Passage, s. r. o. Tej po desiatich rokoch, pribline v polovici decembra tohto roka, skonila njomn zmluva a bratislavsk poslanci na novembrovom zasadnut mestskho zastupitestva neschvlili jej podchod na hodzovom namesti Podchod na Hodovom nmest sa znova zana devastova. Pohybliv schody stoja (minimlne 4 zo iestich). Chba dlaba, chba stpik zbradlia, smetn koe s pokoden. Na konene funkn obchody v podchode pod Mierkom sme si rchlo zvykli, ale zrazu: predaja Smoothie je fu, farmrska predaja demontovan, textil na rohu pod schodami fu, asn a vdy pln poboka poty u dvno pre Vieme, e obchodnci chceli zosta! Kto Podchod na Hodovom nmest sa nm zana devastova. Okrem graffiti po celom podchode ide hlavne o rozpadvajcu sa dlabu. Bolo by dobre to reklamova a bez odkladania opravi. BRATISLAVA 23. mja (SITA) Obchodn prevdzky v podchode na Hodovom nmest v Bratislave by mali zaa fungova u koncom jna. Na dnenom stretnut s

Rating: 4.70 / Views: 672

Podchod na hodzovom namesti free