Landennamen met hoofdletter

2019-08-19 21:33

(1) De naam van een windstreek schrijven we met een kleine letter. (2) Als we er een geografisch, economisch of politiek gebied mee bedoelen, krijgt het woord een hoofdletter, maar dat geldt niet voor de afgeleide vorm. (3) Ook als de naam van een windstreek deel is van een aardrijkskundige naam, krijgt het woord een hoofdletter.Bijzondere begrippen Afleiding en samenstelling. Als een woord met een hoofdletter begint, wil dat niet automatisch zeggen dat ook de samenstellingen of de afleidingen van dat woord met een hoofdletter beginnen. . Een samenstelling ontstaat als het woord wordt samengevoegd met een ander woord: . Shakespeare een Shakespearedrama Nieuwjaar nieuwjaarsdag. landennamen met hoofdletter

Diernamen die beginnen met de bezitsvorm van de naam van de ontdekker: Cetti's zanger, Darwins nandoe, Temmincks strandloper. In vakteksten, zoals een dieren of plantengids, wordt voor Nederlandse namen soms ook de Latijnse conventie gehanteerd, dat wil zeggen dat elke dieren of plantennaam met een hoofdletter begint: Kleine vos, Gele lis.

landennamen, streeknamen, rivieren, met lidwoord en voorzetsels; articles des pays, rgions grammatica frans leren VOORZETSELS en LIDWOORDEN voor LANDEN, STREKEN, STEDEN en RIVIEREN In het Frans hebben landennamen, streken, staten en Bij persoonsnamen krijgt het tussenvoegsel (van, van der, in t) een hoofdletter als er geen naam of voorletter aan voorafgaat. Dus: Jan, SintMaarten, Jan de Vries, de heer De Vries, de heer en mevrouw JansenVan Dijk.landennamen met hoofdletter Frau en Herr horen in het Duits allebei geschreven te worden met een hoofdletter. Frau, HerrPersoonlijke voornaamwoorden: Bij persoonlijke voornaamwoorden is er een verschil in hoofdlettergebruik. Sie, Ihr, Seine en Eure krijgen wel een hoofdletter. du, ihr, dein, euer en sich NIET. Verenigingen: Verenigingen krijgen in het Duits een hoofdletter.

16. 9 Hoofdletter aan het begin van een zin 16. 2 Persoonsnamen. 16. 4 Benamingen van historische en terugkerende periodes landennamen met hoofdletter Uitgevers die genteresseerd zijn in het gebruik van dit materiaal voor foliouitgaven, kunnen contact opnemen met de Nederlandse Taalunie Namen van landen schrijven we met een hoofdletter. Dat geldt ook voor andere aardrijkskundige namen, zoals namen van werelddelen, streken, provincies, steden, gemeentes, rivieren, zeen,

Rating: 4.50 / Views: 377

Landennamen met hoofdletter free